Akademicka Biblioteka Cyfrowa - KRAKÓW
English version Wersja polska
Start Słowa z opisu Hasła wzorcowe Rezerwacje Inne katalogi Przeszukiwanie zaawansowane Schowek

ABC-KRAKÓW posadowiona jest na serwerze
ACK CYFRONET AGH

Statystyka
(stan na dzień 08.08.2016 )
liczba wydawnictw : 6089
liczba dokumentów: 13236
Więcej...

Wyszukiwanie w kolekcjach
Terminy wyszukiwawcze:
wszystkie
TEKSTY WSPÓŁCZESNE
(OD 1946 ROKU):
uczelniane czasopisma naukowe
materiały konferencyjne
multimedialne katalogi wystaw
rozprawy doktorskie
skrypty uczelniane
monografie i raporty naukowe
opisy patentowe
TEKSTY DO 1945 ROKU:
czasopisma
druki XIX i XX-wieczne
rękopisy i starodruki

Historia przeszukiwań

Wskazówki dla użytkowników
Wprowadź poszukiwany termin lub jego fragment zakończony gwiazdką,
np.:
      skrypt
      mikrospoł*
      Tadeusie*

Możesz przeszukiwać wszystkie kolekcje
lub
wybraną kolekcję.

Witamy w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej-KRAKÓW!

ABC-KRAKÓW udostępnia w sieci Internet elektroniczne wersje materiałów bibliotecznych wspomagających proces dydaktyczny oraz badania naukowe, prowadzone w jednostkach badawczych Krakowa. Drugi nurt dokumentów to pozycje stanowiące zasób dziedzictwa kulturowego, a więc wybrane zabytki piśmiennictwa, znajdujące się w bibliotekach krakowskich, uczestniczących w przedsięwzięciu.

Obecnie ABC-Kraków budowana jest siłami Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej i Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przewiduje się włączanie do projektu kolejnych bibliotek Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego.

ABC-Kraków do obsługi dokumentów cyfrowych wykorzystuje możliwości systemu bibliotecznego VTLS/Virtua.

Wszystkie materiały udostępniamy zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W niektórych przypadkach wprowadziliśmy ograniczenia w dostępie do tekstów wynikające z rygorów licencji.

Teksty zamieszczone w ABC-KRAKÓW mogą być wykorzystane jedynie do celów edukacyjnych i naukowo-badawczych, z wykluczeniem jakiejkolwiek działalności komercyjnej.

Zgoda autorów na publikowanie ich dzieł dotyczy wyłącznie Akademickiej Biblioteki Cyfrowej-KRAKÓW. Pobieranie umieszczonych w ABC–KRAKÓW tekstów do innych bibliotek cyfrowych jest niezgodne z prawem.


Historia projektu

Od 1.03.2008 ABC-KRAKÓW należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych

Opisy dokumetów z ABC-KRAKÓW znajdują się w katalogu HiNT (Historia, Nauka, Technika)

ABC-KRAKÓW dostępne w serwisie EUROPEANA!       Więcej...>>

Wykaz dokumentów elektronicznych
w poszczególnych kolekcjachTEKSTY WSPÓŁCZESNE
(OD 1946 ROKU):
 • uczelniane czasopisma naukowe
 •  
    > lista tytułów czasopism   
    > artykuły w czasopismach   
 • materiały konferencyjne:
 •  
    > materiały konferencyjne - całość   
    > referaty w materiałach konferencyjnych   
 • multimedialne katalogi wystaw   
 • rozprawy doktorskie
 •   
 • skrypty uczelniane:
 •  
    > skrypty uczelnianie - całość   
    > rozdziały w skryptach uczelnianych   
 • monografie i raporty naukowe:
 •  
    > lista tytułów   
    > rozdziały   
 • opisy patentowe   
  TEKSTY DO 1945 ROKU:
 • czasopisma:
 •  
    > lista tytułów   
    > artykuły w czasopismach   
 • druki XIX i XX-wieczne
 •   
 • rękopisy i starodruki
 •   
 • opisy patentowe historyczne
 •   

  PLANY WYDAWNICZE ABC-KRAKÓW:
 • publikacje planowane

 • Copyright © 2001 VTLS Inc. All rights reserved.
  Webmaster
  Wybierz język